close× τηλ. 210 6431422
close×
Ο κανόνας De Μinimis (Ε.K.) ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ. Ένα ανώτατο όριο 100.000 ευρώ εφαρμόζεται ειδικά για τον τομέα των οδικών μεταφορών. Ο κανόνας de minimis διέπει μεταξύ άλλων και το επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ελλάδας.

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)

Ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας έχει ενημερωθεί και οι ενισχύσεις κατώτερες των 200.000 ευρώ εξαιρούνται πλέον από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

ΣΥΝΟΨΗ

Ένας νέος κανονισμός ενημερώνει τον κανόνα de minimis, με διπλασιασμό ιδίως του ανώτατου ορίου του και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του.

Κανόνας de minimis

Το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφέρει την υποχρέωση κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου αυτή να κρίνει εάν συμβιβάζονται με την κοινή αγορά σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1. Ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων δύνανται να εξαιρεθούν από την υποχρέωση κοινοποίησης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98.

Ο κανόνας de minimis τέθηκε σε εφαρμογή προκειμένου να εξαιρεθούν οι επιδοτήσεις χαμηλού ποσού. Καθορίζει ένα ανώτατο όριο κάτω από το οποίο η ενίσχυση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 και, συνεπώς, δεν υπόκειται στη διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3.

Ανώτατο όριο de minimis

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται για τριετή περίοδο και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ δεν θεωρούνται ως κρατικές ενισχύσεις υπό την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1.

Ένα ειδικό ανώτατο όριο 100.000 ευρώ εφαρμόζεται για τον τομέα των οδικών μεταφορών.

Η τριετής περίοδος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αντιστοιχεί στο εξής σε τρία οικονομικά έτη.

Το ανώτατο όριο, που ήταν αρχικά 100.000 ευρώ στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001, με τον τρόπο αυτό διπλασιάζεται.

Διαφανείς ενισχύσεις

Για να προλαμβάνονται οι καταχρήσεις, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.

Μια ενίσχυση χαρακτηρίζεται ως διαφανής όταν είναι δυνατό να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το ακριβές ποσό χωρίς να είναι αναγκαία η ανάλυση εκτίμησης κινδύνου.

Ως διαφανείς ενισχύσεις θεωρούνται:

  • ενισχύσεις υπό μορφή δανείων, εφόσον το ποσό τους έχει υπολογιστεί με βάση τα επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης·
  • ενισχύσεις που συνίστανται σε εισφορές κεφαλαίου, εφόσον το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας·
  • οι ενισχύσεις που συνίστανται σε παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου εάν το οικείο καθεστώς παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου παρέχει κεφάλαια στην κάθε αποδέκτρια επιχείρηση μόνο μέχρι το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας·
  • οι ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων δανείων, εφόσον το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του δανείου δεν υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ (ή 750.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών). Τα κράτη μέλη μπορούν ωστόσο να χορηγούν εγγυήσεις δανείων για ποσά που υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ εάν αποδείξουν, σύμφωνα με μέθοδο που αποδέχεται η Επιτροπή, ότι το στοιχείο της ενίσχυσης που περιέχεται στην εγγύηση δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Πεδίο εφαρμογής

Από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αποκλείεται ο τομέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι ενισχύσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές, οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών, ο τομέας του άνθρακα, οι ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών μεταφορών και οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις όλων των άλλων τομέων και περιλαμβάνει, στο εξής, τον τομέα των μεταφορών και, υπό ορισμένους όρους, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Συνεργασία των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξακριβώνουν ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται σε μια επιχείρηση για περίοδο τριών οικονομικών ετών και οι οποίες θεωρούνται ως ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Τα κράτη μέλη, εξάλλου, όταν χορηγούν μια ενίσχυση ήσσονος σημασίας πρέπει να ενημερώνουν την επιχείρηση για το ποσό της ενίσχυσης που της χορηγείται και για το χαρακτήρα της ως ήσσονος σημασίας, κάνοντας ρητή αναφορά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006.

Πλαίσιο

Ο κανόνας de minimis, ο οποίος εισάχθηκε σε ανακοίνωση το 1996, έχει τεθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001. Η πείρα που έχει αποκτηθεί κατά την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, καθώς και η εξέλιξη του πληθωρισμού και της αύξησης του ακάθαριστου εγχώριου προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δικαιολογούν μια ενημέρωση των διατάξεών του.

της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις και συμπληρώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για το επιχειρηματικό κεφάλαιο και την πλαισίωση των ενισχύσεων στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία.