close× τηλ. 210 6431422
close×
  1. Μελέτη και εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων.
  2. Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα:
 • Λογιστικής Τυποποίησης.

 • Διεθνών λογιστικών Προτύπων.

 • Διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.

 • Φορολογικών εφαρμογών και άλλων ρυθμίσεων από λογιστική,       φορολογική και χρηματοοικονομική άποψη.

 • Καταστάσεων ταμιακών ροών (CASH FLOW STATEMENT).

 • Κατάρτιση και δημοσίευση βραχυχρόνιων περιοδικών καταστάσεων Ανωνύμων Εταιρειών.

 • Αριθμοδείκτες (Ρευστότητας, οικονομικής διάθρωσης, κυκλοφοριακής ταχύτητας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, επενδύσεων, δαπανών λειτουργίας, αποδοτικότητας).

Οι υπηρεσίες που παρέχει η OMEGA FINANCIAL SERVICES  καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας μας καθώς και την εμπειρία ετών που διαθέτουμε αλλά και λόγω της αυξημένης εξειδίκευσης που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να καλύψουμε πλήρως όλες τις απαιτήσεις των πελατών μας καθώς και να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλες τις προσδοκίες των πελατών μας, με υπευθυνότητα και αφοσίωση στους στόχους και τις απαιτήσεις τους. Κριτήριο για τον βαθμό επιτυχία μας αποτελεί η ικανοποίηση των στόχων των πελατών μας και η εξασφάλιση της μέγιστης αποδοτικότητας της δράσης μας.